eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 313

NGC 313
Objekt NGC 313 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 313 - två stjärnor i stjärnbild Piscium
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h57m45.7s; Dec= 30°22'0"

Närliggande objekt: NGC 311, NGC 312, NGC 314, NGC 315

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.