eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3228

NGC 3228
Voorwerp NGC 3228 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3228 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Velorum
Type: I1p -
De hoekige afmetingen: 5.00'
omvang: V=6.0m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h21m22s; Dec= -51°43'42"
Andere namen van het object NGC 3228 : OCL 800, ESO 214-SC1

Objecten in de buurt: NGC 3226, NGC 3227, NGC 3229, NGC 3230

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.