eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3228

NGC 3228
objekt NGC 3228 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3228 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Velorum
Typen: I1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.0m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t21m22s; Dec= -51°43'42"
Andre objektnavn NGC 3228 : OCL 800, ESO 214-SC1

Naboobjekter: NGC 3226, NGC 3227, NGC 3229, NGC 3230

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.