eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3436

NGC 3436
objekt NGC 3436 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3436 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=15.1m
Overflate lysstyrke: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t52m27.4s; Dec= 8°5'39"
Rødforskyvning (z): 0.021909
Avstand fra solen til NGC 3436: basert på redshiftverdien (z) - 92.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3436 : PGC 32633, MCG 1-28-16, CGCG 38-39, MK 1266, Todd 6

Naboobjekter: NGC 3434, NGC 3435, NGC 3437, NGC 3438

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.