eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3436

NGC 3436
Objekt NGC 3436 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3436 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=14.1m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h52m27.4s; Dec= 8°5'39"
rödförskjutning (z): 0.021909
Avståndet från solen till NGC 3436: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 92.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3436 : PGC 32633, MCG 1-28-16, CGCG 38-39, MK 1266, Todd 6

Närliggande objekt: NGC 3434, NGC 3435, NGC 3437, NGC 3438

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.