eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3436

NGC 3436
Obiekt NGC 3436 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3436 - galaktyka w konstelacji Lew
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.70'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.1m; B=15.1m
Jasność powierzchni: 13.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h52m27.4s; Dec= 8°5'39"
Redshift (z): 0.021909
Odległość od Słońca do NGC 3436: w oparciu o wartość redshift (z) - 92.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3436 : PGC 32633, MCG 1-28-16, CGCG 38-39, MK 1266, Todd 6

Sąsiadujące obiekty: NGC 3434, NGC 3435, NGC 3437, NGC 3438

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.