eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 387

NGC 387
Voorwerp NGC 387 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 387 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Piscium
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.4'
omvang: V=15.5m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h7m33s; Dec= 32°23'27"
roodverschuiving (z): 0.015701
De afstand van de zon tot NGC 387: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 66.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 387 : PGC 3987

Objecten in de buurt: NGC 385, NGC 386, NGC 388, NGC 389

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.