eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 387

NGC 387
Obiekt NGC 387 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 387 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: E0 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.40'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=15.5m; B=16.5m
Jasność powierzchni: 13.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h7m33s; Dec= 32°23'27"
Redshift (z): 0.015701
Odległość od Słońca do NGC 387: w oparciu o wartość redshift (z) - 66.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 387 : PGC 3987

Sąsiadujące obiekty: NGC 385, NGC 386, NGC 388, NGC 389

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.