eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 387

NGC 387
Objekt NGC 387 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 387 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=15.5m; B=16.5m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h7m33s; Dec= 32°23'27"
rödförskjutning (z): 0.015701
Avståndet från solen till NGC 387: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 66.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 387 : PGC 3987

Närliggande objekt: NGC 385, NGC 386, NGC 388, NGC 389

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.