eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 389

NGC 389
Objekt NGC 389 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 389 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.4'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h8m29.8s; Dec= 39°41'42"
rödförskjutning (z): 0.017819
Avståndet från solen till NGC 389: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 389 : PGC 4054, UGC 703, MCG 6-3-14, CGCG 520-17

Närliggande objekt: NGC 387, NGC 388, NGC 390, NGC 391

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.