eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 389

NGC 389
objekt NGC 389 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 389 - galakse i stjernebildet Andromedae
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t8m29.8s; Dec= 39°41'42"
Rødforskyvning (z): 0.017819
Avstand fra solen til NGC 389: basert på redshiftverdien (z) - 75.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 389 : PGC 4054, UGC 703, MCG 6-3-14, CGCG 520-17

Naboobjekter: NGC 387, NGC 388, NGC 390, NGC 391

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.