eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 387

NGC 387
objekt NGC 387 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 387 - galakse i stjernebildet Piscium
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.5m; B=16.5m
Overflate lysstyrke: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t7m33s; Dec= 32°23'27"
Rødforskyvning (z): 0.015701
Avstand fra solen til NGC 387: basert på redshiftverdien (z) - 66.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 387 : PGC 3987

Naboobjekter: NGC 385, NGC 386, NGC 388, NGC 389

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.