eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4209

NGC 4209
Objekt NGC 4209 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4209 - jedna hvězdička v souhvězdí Comae Berenices
Typ: * -
velikosti: B=11.3m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 12h15m40.9s; Dec= 28°28'14"

Nedaleko objekty: NGC 4207, NGC 4208, NGC 4210, NGC 4211B

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.