eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4209

NGC 4209
Obiekt NGC 4209 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4209 - jedna gwiazda w konstelacji Warkocz Bereniki
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=11.3m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h15m40.9s; Dec= 28°28'14"

Sąsiadujące obiekty: NGC 4207, NGC 4208, NGC 4210, NGC 4211B

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.