eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4209

NGC 4209
Objekt NGC 4209 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4209 - enda stjärna i stjärnbild Comae Berenices
Typ: * -
magnitud: B=11.3m
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h15m40.9s; Dec= 28°28'14"

Närliggande objekt: NGC 4207, NGC 4208, NGC 4210, NGC 4211B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.