eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4563

NGC 4563
Voorwerp NGC 4563 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4563 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Comae Berenices
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.4'
omvang: V=14.7m; B=15.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h36m12.6s; Dec= 26°56'30"
roodverschuiving (z): 0.024630
De afstand van de zon tot NGC 4563: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 104.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4563 : PGC 42030, MCG 5-30-33

Objecten in de buurt: NGC 4561, NGC 4562, NGC 4564, NGC 4565A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.