eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4563

NGC 4563
Obiekt NGC 4563 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4563 - galaktyka w konstelacji Warkocz Bereniki
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.50'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.7m; B=15.5m
Jasność powierzchni: 12.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h36m12.6s; Dec= 26°56'30"
Redshift (z): 0.024630
Odległość od Słońca do NGC 4563: w oparciu o wartość redshift (z) - 104.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4563 : PGC 42030, MCG 5-30-33

Sąsiadujące obiekty: NGC 4561, NGC 4562, NGC 4564, NGC 4565A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.