eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4563

NGC 4563
objekt NGC 4563 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4563 - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.7m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t36m12.6s; Dec= 26°56'30"
Rødforskyvning (z): 0.024630
Avstand fra solen til NGC 4563: basert på redshiftverdien (z) - 104.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4563 : PGC 42030, MCG 5-30-33

Naboobjekter: NGC 4561, NGC 4562, NGC 4564, NGC 4565A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.