eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4747

NGC 4747
Objekt NGC 4747 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4747 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.30'x1.3'
veľkosť: V=12.4m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h51m45.4s; Dec= 25°46'26"
RedShift (z): 0.003969
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4747: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4747 : PGC 43586, UGC 8005, MCG 4-30-23, CGCG 129-28, IRAS 12492+2602, Arp 159, KUG 1249+260

Blízke objekty: NGC 4745A, NGC 4746, NGC 4748, NGC 4749

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.