eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4749

NGC 4749
Objekt NGC 4749 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4749 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x0.3'
veľkosť: V=13.5m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h51m12.2s; Dec= 71°38'6"
RedShift (z): 0.005634
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4749: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4749 : PGC 43527, UGC 8006, MCG 12-12-20, CGCG 335-26, IRAS 12493+7154

Blízke objekty: NGC 4747, NGC 4748, NGC 4750, NGC 4751

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.