eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4750

NGC 4750
Objekt NGC 4750 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4750 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: Sa/P -
Uhlové rozmery: 2.10'x1.9'
veľkosť: V=11.2m; B=12.1m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h50m6.5s; Dec= 72°52'28"
RedShift (z): 0.005414
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4750: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4750 : PGC 43426, UGC 7994, MCG 12-12-19, CGCG 335-25, IRAS 12483+7308

Blízke objekty: NGC 4748, NGC 4749, NGC 4751, NGC 4752

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.