eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4776

NGC 4776
Voorwerp NGC 4776 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4776 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.90'x1.7'
omvang: V=13.0m; B=14.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h53m4.5s; Dec= -9°11'59"
roodverschuiving (z): 0.011878
De afstand van de zon tot NGC 4776: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 50.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4776 : PGC 43754, NGC 4759A, MCG -1-33-36, HCG 62B

Objecten in de buurt: NGC 4774, NGC 4775, NGC 4777, NGC 4778

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.