eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4776

NGC 4776
Obiekt NGC 4776 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4776 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.90'x1.7'
Wielkość gwiazd: V=13.0m; B=14.0m
Jasność powierzchni: 12.7 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h53m4.5s; Dec= -9°11'59"
Redshift (z): 0.011878
Odległość od Słońca do NGC 4776: w oparciu o wartość redshift (z) - 50.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4776 : PGC 43754, NGC 4759A, MCG -1-33-36, HCG 62B

Sąsiadujące obiekty: NGC 4774, NGC 4775, NGC 4777, NGC 4778

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.