eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4776

NGC 4776
objekt NGC 4776 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4776 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.90'x1.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.0m; B=14.0m
Overflate lysstyrke: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t53m4.5s; Dec= -9°11'59"
Rødforskyvning (z): 0.011878
Avstand fra solen til NGC 4776: basert på redshiftverdien (z) - 50.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4776 : PGC 43754, NGC 4759A, MCG -1-33-36, HCG 62B

Naboobjekter: NGC 4774, NGC 4775, NGC 4777, NGC 4778

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.