eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4786

NGC 4786
Voorwerp NGC 4786 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4786 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: E2 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.60'x1.3'
omvang: V=11.7m; B=12.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h54m32.3s; Dec= -6°51'33"
roodverschuiving (z): 0.015501
De afstand van de zon tot NGC 4786: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 65.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4786 : PGC 43922, MCG -1-33-46

Objecten in de buurt: NGC 4784, NGC 4785, NGC 4787, NGC 4788

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.