eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4786

NGC 4786
objekt NGC 4786 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4786 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.7m; B=12.7m
Overflate lysstyrke: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t54m32.3s; Dec= -6°51'33"
Rødforskyvning (z): 0.015501
Avstand fra solen til NGC 4786: basert på redshiftverdien (z) - 65.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4786 : PGC 43922, MCG -1-33-46

Naboobjekter: NGC 4784, NGC 4785, NGC 4787, NGC 4788

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.