eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4786

NGC 4786
Obiekt NGC 4786 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4786 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: E2 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 1.60'x1.3'
Wielkość gwiazd: V=11.7m; B=12.7m
Jasność powierzchni: 12.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h54m32.3s; Dec= -6°51'33"
Redshift (z): 0.015501
Odległość od Słońca do NGC 4786: w oparciu o wartość redshift (z) - 65.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4786 : PGC 43922, MCG -1-33-46

Sąsiadujące obiekty: NGC 4784, NGC 4785, NGC 4787, NGC 4788

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.