eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4817

NGC 4817
Voorwerp NGC 4817 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4817 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Comae Berenices
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.5'
omvang: V=14.7m; B=15.7m
De helderheid van het oppervlak: 13.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h56m29.6s; Dec= 27°56'25"
roodverschuiving (z): 0.022242
De afstand van de zon tot NGC 4817: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 93.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4817 : PGC 83663, NPM1G +28.0248, DRCG 27-140

Objecten in de buurt: NGC 4815, NGC 4816, NGC 4818, NGC 4819

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.