eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4817

NGC 4817
Objekt NGC 4817 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4817 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.5'
magnitud: V=14.7m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h56m29.6s; Dec= 27°56'25"
rödförskjutning (z): 0.022242
Avståndet från solen till NGC 4817: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 93.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4817 : PGC 83663, NPM1G +28.0248, DRCG 27-140

Närliggande objekt: NGC 4815, NGC 4816, NGC 4818, NGC 4819

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.