eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4817

NGC 4817
objekt NGC 4817 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4817 - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: C -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.7m; B=15.7m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t56m29.6s; Dec= 27°56'25"
Rødforskyvning (z): 0.022242
Avstand fra solen til NGC 4817: basert på redshiftverdien (z) - 93.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4817 : PGC 83663, NPM1G +28.0248, DRCG 27-140

Naboobjekter: NGC 4815, NGC 4816, NGC 4818, NGC 4819

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.