eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5284

NGC 5284
Objekt NGC 5284 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5284 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Centauri
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 30.00'x20.0'
velikosti: B=10.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 13h47m6s; Dec= -59°13'39"
Jiné názvy objektu NGC 5284 : ESO 133-?4

Nedaleko objekty: NGC 5282, NGC 5283, NGC 5285, NGC 5286

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.