eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5284

NGC 5284
Obiekt NGC 5284 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5284 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Centaur
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 30.00'x20.0'
Wielkość gwiazd: B=10.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h47m6s; Dec= -59°13'39"
Inne nazwy obiektów NGC 5284 : ESO 133-?4

Sąsiadujące obiekty: NGC 5282, NGC 5283, NGC 5285, NGC 5286

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.