eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5284

NGC 5284
objekt NGC 5284 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5284 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Centauri
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 30.00'x20.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=10.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t47m6s; Dec= -59°13'39"
Andre objektnavn NGC 5284 : ESO 133-?4

Naboobjekter: NGC 5282, NGC 5283, NGC 5285, NGC 5286

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.