eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5309

NGC 5309
Objekt NGC 5309 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5309 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Virginis
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h49m55s; Dec= -15°46'18"

Närliggande objekt: NGC 5307, NGC 5308, NGC 5310, NGC 5311

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.