eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5309

NGC 5309
Obiekt NGC 5309 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5309 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Panna
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h49m55s; Dec= -15°46'18"

Sąsiadujące obiekty: NGC 5307, NGC 5308, NGC 5310, NGC 5311

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.