eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5307

NGC 5307
Obiekt NGC 5307 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5307 - mgławica planetarna w konstelacji Centaur
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.30'
Wielkość gwiazd: V=11.2m; B=12.1m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h51m3.3s; Dec= -51°12'19"
Inne nazwy obiektów NGC 5307 : PK 312+10.1, ESO 221-PN11, AM 1347-505

Sąsiadujące obiekty: NGC 5305, NGC 5306, NGC 5308, NGC 5309

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.