eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5307

NGC 5307
objekt NGC 5307 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5307 - planetarisk tåke i stjernebildet Centauri
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.2m; B=12.1m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t51m3.3s; Dec= -51°12'19"
Andre objektnavn NGC 5307 : PK 312+10.1, ESO 221-PN11, AM 1347-505

Naboobjekter: NGC 5305, NGC 5306, NGC 5308, NGC 5309

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.