eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5307

NGC 5307
Objekt NGC 5307 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5307 - planetární mlhovina v souhvězdí Centauri
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.30'
velikosti: V=11.2m; B=12.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 13h51m3.3s; Dec= -51°12'19"
Jiné názvy objektu NGC 5307 : PK 312+10.1, ESO 221-PN11, AM 1347-505

Nedaleko objekty: NGC 5305, NGC 5306, NGC 5308, NGC 5309

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.