eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5307

NGC 5307
Objekt NGC 5307 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5307 - planetarisk nebula i stjärnbild Centauri
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.30'
magnitud: V=11.2m; B=12.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h51m3.3s; Dec= -51°12'19"
Övriga namn på objektet NGC 5307 : PK 312+10.1, ESO 221-PN11, AM 1347-505

Närliggande objekt: NGC 5305, NGC 5306, NGC 5308, NGC 5309

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.