eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5307

NGC 5307
Voorwerp NGC 5307 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5307 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Centauri
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.30'
omvang: V=11.2m; B=12.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h51m3.3s; Dec= -51°12'19"
Andere namen van het object NGC 5307 : PK 312+10.1, ESO 221-PN11, AM 1347-505

Objecten in de buurt: NGC 5305, NGC 5306, NGC 5308, NGC 5309

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.