eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5491B

NGC 5491B
objekt NGC 5491B ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5491B - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: C -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.7m; B=16.7m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t10m57.7s; Dec= 6°22'20"
Rødforskyvning (z): 0.019740
Avstand fra solen til NGC 5491B: basert på redshiftverdien (z) - 83.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5491B : PGC 214225, NPM1G +06.0411

Naboobjekter: NGC 5490C, NGC 5491A, NGC 5492, NGC 5493

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.