eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5491B

NGC 5491B
Objekt NGC 5491B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5491B - galax i stjärnbild Virginis
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.2'
magnitud: V=15.7m; B=16.7m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h10m57.7s; Dec= 6°22'20"
rödförskjutning (z): 0.019740
Avståndet från solen till NGC 5491B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 83.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5491B : PGC 214225, NPM1G +06.0411

Närliggande objekt: NGC 5490C, NGC 5491A, NGC 5492, NGC 5493

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.