eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5491B

NGC 5491B
Obiekt NGC 5491B znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5491B - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: C -
Wymiary kątowe: 0.30'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=15.7m; B=16.7m
Jasność powierzchni: 12.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h10m57.7s; Dec= 6°22'20"
Redshift (z): 0.019740
Odległość od Słońca do NGC 5491B: w oparciu o wartość redshift (z) - 83.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5491B : PGC 214225, NPM1G +06.0411

Sąsiadujące obiekty: NGC 5490C, NGC 5491A, NGC 5492, NGC 5493

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.