eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5534

NGC 5534
Objekt NGC 5534 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5534 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x1.3'
veľkosť: V=12.3m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h17m40.3s; Dec= -7°25'1"
RedShift (z): 0.008748
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5534: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5534 : PGC 51055, MCG -1-36-14, MK 1379, VV 615, IRAS 14150-0711

Blízke objekty: NGC 5532B, NGC 5533, NGC 5535, NGC 5536

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.