eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5536

NGC 5536
Objekt NGC 5536 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5536 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h16m23.7s; Dec= 39°30'8"
RedShift (z): 0.019507
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5536: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5536 : PGC 50986, UGC 9136, MCG 7-29-57, CGCG 219-64, IRAS 14143+3944

Blízke objekty: NGC 5534, NGC 5535, NGC 5537, NGC 5538

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.