eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6135

NGC 6135
Objekt NGC 6135 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6135 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.3'
magnitud: V=14.2m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h14m24.9s; Dec= 64°59'0"
rödförskjutning (z): 0.012155
Avståndet från solen till NGC 6135: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 51.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6135 : PGC 57580, MCG 11-20-8, CGCG 320-15

Närliggande objekt: NGC 6133, NGC 6134, NGC 6136, NGC 6137B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.