eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6136

NGC 6136
Objekt NGC 6136 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6136 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.3'
magnitud: V=14.8m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h20m59.4s; Dec= 55°58'13"
rödförskjutning (z): 0.031300
Avståndet från solen till NGC 6136: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 132.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6136 : PGC 57892, MCG 9-27-19, CGCG 276-10

Närliggande objekt: NGC 6134, NGC 6135, NGC 6137B, NGC 6137

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.