eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6137

NGC 6137
Objekt NGC 6137 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6137 - galax i stjärnbild Coronae Borealis
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.2'
magnitud: V=12.4m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h23m3.1s; Dec= 37°55'21"
rödförskjutning (z): 0.031031
Avståndet från solen till NGC 6137: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 131.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6137 : PGC 57966, NGC 6137A, UGC 10364, MCG 6-36-39, CGCG 196-63

Närliggande objekt: NGC 6136, NGC 6137B, NGC 6137A, NGC 6138

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.