eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6137B

NGC 6137B
Objekt NGC 6137B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6137B - galax i stjärnbild Coronae Borealis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.5'
magnitud: V=14.7m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h22m59.6s; Dec= 37°56'57"
rödförskjutning (z): 0.032099
Avståndet från solen till NGC 6137B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 135.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6137B : PGC 57964, MCG 6-36-38, CGCG 196-52

Närliggande objekt: NGC 6135, NGC 6136, NGC 6137, NGC 6137A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.