eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6137B

NGC 6137B
Objekt NGC 6137B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6137B - galaxie v súhvezdí Severná koruna
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=14.7m; B=15.6m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h22m59.6s; Dec= 37°56'57"
RedShift (z): 0.032099
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6137B: na základe množstva červeného posunu (z) - 135.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6137B : PGC 57964, MCG 6-36-38, CGCG 196-52

Blízke objekty: NGC 6135, NGC 6136, NGC 6137, NGC 6137A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.